ติดต่อเรา

“เพื่อศิริราชพยาบาล
เพื่อเกื้อหนุน
ปวงประชา”

ให้การสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกี่ยวกับเรา

“ขอบคุณทุกคน
ที่ทำให้หนูยิ้มได้
อีกครั้งค่ะ”

เสียงจากใจผู้รับ จากการให้ที่ยิ่งใหญ่

เสียงจากใจทั้งหมด

“เพื่อศิริราชพยาบาล
เพื่อเกื้อหนุน
ปวงประชา”

โครงการรับบริจาคที่สร้างมาเพื่อทุกคน

ดูโครงการทั้งหมด

“ทุกช่องทาง
การให้
ล้วนสำคัญ”

ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางบริจาค

ความร่วมมือองค์กร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา

กองทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลการรักษาพยาบาลในทุก ๆ ปี ได้รับการรักษาและกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

กองทุนสนับสนุนการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ

เพื่อใช้ในกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด เช่น ค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลผู้ป่วย สนับสนุนโครงการรักษามะเร็งปอดด้วยการแพทย์แม่นยำ และการวิจัยด้านการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็งของศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กองทุนเพิ่มเติม รอการช่วยเหลือ

กองทุนทั้งหมดของศิริราชมูลนิธิ

ร่วมกันปันน้ำใจ

ร่วมสานต่อการปันน้ำใจให้ศิริราชมูลนิธิ
ด้วยการบริจาคอย่างยั่งยืน ผ่านบัตรเครดิตรายเดือน

สมัครเพื่อบริจาครายเดือน

ช่องทางการบริจาค

01

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

016-3-04650-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช (กระแส)

638-2-09999-9

ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช

085-2-32114-0

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาศิริราช

901-7-00988-8

ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 

020-02404205-1

ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช

662-2-22152-9

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์บริการบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช และลูกค้า Precious Plus

157-1-22555-5

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์

02

บริจาคผ่าน Mobile Application ระบบ e-Donation

e-Donation
Biller Name: ศิริราชมูลนิธิ
Biller ID: 099300039694491

 

สามารถลดหย่อนภาษีได้ในนามเจ้าของบัญชีอัตโนมัติ

ไม่ได้รับใบเสร็จบริจาค

บริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า ผ่านระบบ e-Donation

03

บริจาคผ่าน ธนาณัติและเช็ค

  • ธนาณัติ

        สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช 10702

  • เช็ค

        ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ

04

บริจาคด้วยตนเอง

1. โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7:30 – 17:30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:30 – 16:30 น.
โทรศัพท์ 02-419-7658-60, 02-414-1414 ต่อ 101-104

 

2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 9:00 – 15:30 น.
โทรศัพท์ 0-2419-2046

 

3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น G โซน A

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0-2849-6726

05

บริจาคผ่านทางเว็บไซต์

06

บริจาคผ่านทางแอปพลิเคชัน

Shopee Pay

Rabbit Line Pay

True Money Wallet

07

บริจาคผ่านบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการบริจาค ผ่านช่องทางการตัดบัตรเครดิตแบบครั้งเดียว/แบบรายเดือน หรือ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อทำการบริจาคแบบรายเดือน 

08

เพิ่มเติม

การขอรับใบเสร็จบริจาค กรุณาส่งหลักฐานใบนำฝากธนาคาร พร้อม ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

และเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

ส่งผ่านทาง

Line : @sirirajfoundation 

E-mail : [email protected] 

Fax : 0-2419-7687

ไปรษณีย์ : ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ 

ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ 10700  

 

การบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า ผู้บริจาคยินยอมให้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำส่งระบบ e-Donation กรณีไม่สะดวกให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนใบเสร็จจะลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

ความร่วมมือองค์กร

มาร่วมเป็น “องค์กรแห่งการให้” เพื่อสานต่อ
“ทุกการให้...จะช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์ที่ยังรอโอกาส”
กับศิริราชมูลนิธิ ไปด้วยกัน

กรอกรายละเอียด