ติดต่อเรา

กองทุนเพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ

D000520

         ตึกมหิดลบำเพ็ญเป็นอาคารในโรงพยาบาลศิริราช อยู่ทางซ้ายมือของพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และอยู่ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ คนส่วนใหญ่มักจะเรียกตึกมหิดลบำเพ็ญ ว่า “ตึกศิริราชมูลนิธิ”

         แต่เดิมนั้น ตึกนี้ชื่อว่า “ตึกศัลยกรรมชาย” สร้างเมื่อพ.ศ. 2465 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2467 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างด้วยเงินจำนวน 83,584.24 บาท “ตึกศัลยกรรมชาย” เป็นตึก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 44 เมตร หันหน้าไปทางทิศใต้ มีบันไดขึ้นชั้น 2 อยู่หัวและท้ายตึก แรกสร้างเพื่อใช้เป็นหอผู้ป่วยชาย รองรับผู้ป่วยได้ 52 คน โดยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทรงพอพระทัยให้เรียก ตึกศัลยกรรมชาย ไม่ทรงยอมให้มีการโฆษณาอวดอ้าง เมื่อยังทรงพระชนม์อยู่จึงไม่ได้ทรงอนุญาตให้ใช้พระนามของพระองค์ ต่อมาเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ จึงเรียกชื่อตึกนี้ว่า “มหิดลบำเพ็ญ” เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ทรงเป็นแบบอย่างของการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ ทรงอุทิศทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกเพื่อเป็นหอนอนของผู้ป่วย ทรงอุปการะในการรักษาคนไข้ พระราชทานทุนการศึกษาแพทย์และพยาบาล พระกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพเพื่อให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางการแพทย์ของประเทศไทย

         หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญได้รับการต่อเติมเป็นตึก 3 ชั้น เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น เมื่อพ.ศ. 2493 ปีพ.ศ. 2544 เกิดไฟไหม้ชั้น 3 ตอนเกิดเพลิงไหม้นั้นตรงกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดของเจ้าหน้าที่ จึงไม่มีผู้พบเห็นในทันที ทำให้การควบคุมเพลิงทำได้ยากและทรัยพ์สินเสียหายมาก เคราะห์ดีที่ตึกนี้ได้ยกเลิกการใช้งานเป็นหอผู้ป่วยและย้ายผู้ป่วยโดยแบ่งไปอยู่ตามตึกต่าง ๆ แล้ว ใช้เป็นสำนักงานและที่เก็บเอกสารแบบก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เมื่อมีการก่อสร้างบูรณะอาคารจึงได้ซ่อมแซมให้มีสภาพเป็นตึก 2 ชั้น คล้ายกับเมื่อตอนแรกสร้าง

         พ.ศ.2548 ตึกมหิดลบำเพ็ญใช้เป็นที่ทำการของมูลนิธิต่าง ๆ เช่น ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งศิริราชมูลนิธิเป็นมูลนิธิที่รับบริจาคทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไปจนถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยด้วย

 

 

 

ช่องทางบริจาคอื่น ๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ หรือตรวจสอบช่องทางการบริจาคแบบอื่น ๆ
เช่น การบริจาคแบบตัดบัตรเครดิตรายเดือน การบริจาคด้วยตนเอง ฯลฯ ได้ที่

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

กองทุนเพื่อปรับปรุงตึกมหิดลบำเพ็ญ

จำนวนเงินที่ประสงค์บริจาค (บาท)

(ยอดบริจาคขั้นต่ำเพื่อออกใบเสร็จ 100 บาท)

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

D004307

เพื่อปกป้องและป้องกันกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนไทยจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้การปรึกษา จัดส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เชื่อมต่อสู่สถานพยาบาล

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา