ติดต่อเรา

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

D004307

         ศิริราชมูลนิธิ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดทำโครงการ Stand by you เพื่อปกป้องและป้องกันกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนไทยจากการติดเชื้อเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้การปรึกษา จัดส่งชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เชื่อมต่อสู่สถานพยาบาล โดยดำเนินการผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และระบบ LINE ในพื้นที่ส่วนตัว เป็นความลับ ปลอดภัย และสร้างความสบายใจ ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง เปรียบเสมือนเพื่อนที่รู้ใจ พร้อมเคียงข้างคุณ

 

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

         ปัญหาการระบาดของเอชไอวีมีมากกว่า 39 ปี ถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในการป้องกันและรักษา แต่ยังคงเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 มีจำนวนผู้ป่วยถึง 560,000 คน ผู้เสียชีวิตกว่า 11,000 คน และผู้ติดเชื้อ ฯ รายใหม่มีมากถึง 9,200 คน มากกว่าครึ่งของผู้ติดเชื้อ ฯ เป็นกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ดังนั้น การระบาดของเอชไอวีจึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงร่วมมือกับศิริราชมูลนิธิ บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) และมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (TNAF) จัดตั้งคณะทำงาน โครงการเข้าถึงเยาวชนเพื่อส่งเสริมการตรวจเลือดหาเอชไอวีด้วยตนเองและให้การปรึกษาออนไลน์ หรือ โครงการ Stand by you

         โครงการ Stand by you ตระหนักดีว่า การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นต้นเหตุของความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวี แต่การเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวียังไม่แพร่หลายมากนัก เราจึงเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 โดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ผู้ให้การปรึกษา คอยให้บริการปรึกษาอย่างเป็นมิตรในระบบออนไลน์ทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม ประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวี จัดส่งชุดตรวจคัดกรองด้วยตนเอง และประสานงานเชื่อมต่อสู่การเข้ารับบริการในสถานพยาบาล ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสู่ภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกปลอดภัย และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น โครงการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการแพร่ระบาดของเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากเอชไอวี

         เป็นเวลามากกว่า 1 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อสิงหาคม 2565 โครงการได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 43,000 ราย จัดส่งชุดตรวจไปแล้วกว่า 9,400 ชุด ให้การปรึกษาแล้วกว่า 300,000 ข้อความ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ ให้สามารถดำเนินงานต่อและรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น โครงการต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านศิริราชมูลนิธิ ชื่อกองทุน “เพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ” รหัสทุน D004307 ทุกยอดบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่า

 

ช่องทางบริจาคอื่น ๆ

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ หรือตรวจสอบช่องทางการบริจาคแบบอื่นๆ
เช่น การบริจาคแบบตัดบัตรเครดิตรายเดือน การบริจาคด้วยตนเอง ฯลฯ ได้ที่

ช่องทางบริจาคทั้งหมด

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคติดต่อ

จำนวนเงินที่ประสงค์บริจาค (บาท)

(ยอดบริจาคขั้นต่ำเพื่อออกใบเสร็จ 100 บาท)

กองทุนเพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

เร่งด่วน

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D707070

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา

กองทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ

เร่งด่วน

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D003283

เพื่อการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลการรักษาพยาบาลในทุก ๆ ปี ได้รับการรักษาและกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง