ติดต่อเรา

ขอเชิญร่วมบริจาคบูชา “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร

2023-01-01

         ขอเชิญร่วมบริจาคบูชา "พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร" สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

         

พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร

         เป็นพระพุทธรูปนาคปรก ปางประทานพร ท่านั่งขัดสมาธิ พระพักตร์เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย  พระหัตถ์ขวาหงายขึ้น พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำมนต์ วางบนหน้าตัก มีพญานาคเจ็ดเศียรแผ่เป็นพังพาน ขึ้นจากไหล่ไปปรกพระเศียรของพระพุทธรูป ด้านหน้า เบื้องล่างตรงกลาง มีตราสัญลักษณ์ งูพันคบเพลิง  พร้อมตัวอักษร “ศ” ด้านหลัง เป็นฐานลายเกล็ดพญานาค พันรอบฐาน 3 ชั้น พร้อมเบื้องล่างตรงกลาง ข้อความ “ศิริราช ๒๕๖๕” เบื้องล่างขวาลำดับหมายเลขการผลิตและโค้ดสัญลักษณ์

 

วัตถุประสงค์ 

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร เพื่อระดมทุนหารายได้ สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยยังขาดงบประมาณ จำนวน 2,000 ล้านบาท

 

         

         ซึ่งหากแล้วเสร็จจะเป็นสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนา ต่อยอดในด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศในการดูแลผู้สูงอายุและในภูมิภาคอาเซียน โดยเป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

          

พิธีเททองหล่อ ฯ

 

         

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช” ทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่า “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” อันมีความหมายว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเมตตาต่อคนไข้และประชาชนทั่วไปรวมถึงการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม อีกทั้งทรงประกอบพิธีเททองหล่อ ฯ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2565  ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร
         เป็นพระพุทธรูปนาคปรก ปางประทานพร ท่านั่งขัดสมาธิ พระพักตร์เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย พระหัตถ์ขวาหงายขึ้น พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำมนต์ วางบนหน้าตัก มีพญานาคเจ็ดเศียรแผ่เป็นพังพาน ขึ้นจากไหล่ไปปรกพระเศียรของพระพุทธรูป ด้านหน้า เบื้องล่างตรงกลาง มีตราสัญลักษณ์ งูพันคบเพลิง พร้อมตัวอักษร “ศ” ด้านหลัง เป็นฐานลายเกล็ดพญานาค พันรอบฐาน 3 ชั้น พร้อมเบื้องล่างตรงกลาง ข้อความ “ศิริราช ๒๕๖๕”  เบื้องล่างขวาลำดับหมายเลขการผลิตและโค้ดสัญลักษณ์

 

พระพุทธรูปบูชา

 

 

เนื้อบรอนซ์     

        ขนาด 8.5 นิ้ว  จำนวน 229 องค์     บูชาองค์ละ 249,999 บาท
        ขนาด 4.9 นิ้ว  จำนวน 3,000 องค์  บูชาองค์ละ 89,999 บาท
        ขนาด 2.9 นิ้ว  จำนวน 3,000 องค์  บูชาองค์ละ 19,999 บาท

 

ประกอบพิธีพุทธาภิเษก

ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

 

บริจาคบูชาได้ที่

ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช กองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0-2414-1243, 0-2414-1888  ในวันเวลาราชการ

 

หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

แชร์เนื้อหานี้