ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

34 กองทุน

|

หน้า 2 จาก 5

กองทุนปรับปรุงตึกกายวิภาคศาสตร์

เร่งด่วน

สร้างอาคาร

D004199

เพื่อบูรณะตึกกายวิภาคศาสตร์ให้มีสภาพสมบูรณ์ “ตึกกรอสส์” เป็นตึกที่ใช้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ตึกเรียนวิชาแพทย์หลังแรก ซึ่งมีประวัติยาวนานเกือบร้อยปี

กองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

เร่งด่วน

D003366

เพื่อสนับสนุนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004039

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายดูแลรักษาผู้ป่วยโควิค 19 และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิค 19 ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004001

เพื่อช่วยเหลือการรักษาและค่ายาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกขั้นตอนในระยะสั้นและระยะยาวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคตา เลนส์ตาเทียม รพ.ศิริราช

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004003

เพื่อช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์และรักษาผู้ป่วยโรคตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนค่าเลือดเพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004004

เพื่อจัดซื้อและสนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจ และถ่ายโลหิตสำหรับผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคไต รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

D004005

เพื่อช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยโรคไตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช

กองทุนธงวันมหิดล

สนับสนุนเครื่องมือแพทย์

D111111

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช (บริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับธงผืนเป็นที่ระลึกหรือจนกว่าธงผืนจะหมด)

1 2 3 5