ติดต่อเรา

กองทุนในศิริราชมูลนิธิ

34 กองทุน

|

หน้า 5 จาก 5

กองทุนศิริราช-กาญจนา สู้ภัยโควิด

ศิริราช-กาญจนา

J000021

เพื่อกิจการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิดของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

กองทุนโรคไต

ศิริราช-กาญจนา

J000006

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้, เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย, เพื่อทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์ และเพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

1 4 5