ติดต่อเรา

ข่าวสาร

กิจกรรมหารายได้ล่าสุด

ขอเชิญร่วมบริจาค พร้อมรับ "หนังสือศิริราชนครินทร์"

ข่าวบริจาค

03/05/2024

หนังสือศิริราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์

11/03/2024

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ศิริราชมูลนิธิ เผยความสำเร็จ 7 ปี “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology) ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 6,445 ราย วงเงินสูงกว่า 1,133 ล้านบาท

ประชาสัมพันธ์

30/08/2023

ศิริราชมูลนิธิ  โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศความสำเร็จ “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ.2559 - 2566 โดย “ศิริราชมูลนิธิ” ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครั้งนี้ และเชื่อว่า "ทุกชีวิตมีคุณค่า" ให้ทุกคนได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง และผู้อื่น ทั้งวันนี้และวันข้างหน้า และไม่ได้ช่วยเพียง 1 ชีวิตให้หายป่วยเท่านั้น แต่ 1 ชีวิตที่ช่วย อาจหมายถึงคนข้างหลังอีกหลายชีวิต เขาอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆ อีกหลายคนในครอบครัวและสังคม "การช่วยที่มากกว่าช่วย การให้ที่มากกว่าให้" (Give For More)

232 ข่าว

|

หน้า 1 จาก 29

คุณสุเทพ รุ่งสยาม และครอบครัว มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

04/06/2024

คุณสุเทพ รุ่งสยาม และครอบครัว มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “เพื่อกิจการศิริราช” รับมอบโดย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวาณิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

คุณประหยัด - คุณธันยนันท์ เมฆสิงห์วี มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

17/05/2024

คุณประหยัด - คุณธันยนันท์ เมฆสิงห์วี มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท สมทบกองทุน “ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด” และกองทุน “เพื่อกิจการศิริราช” รับมอบโดย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวาณิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ตึกสยามินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช

คุณเชาว์ - คุณศรัณยา ชวนะอิทธินันท์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

17/05/2024

คุณเชาว์ - คุณศรัณยา ชวนะอิทธินันท์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน "พัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช" โดยมี รศ.นพ.พิทยา ด่านกุลชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และผศ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์ ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

พล.ร.ต.หญิงสุขใจ ไชยนาพงษ์ ร.น. - นายภิญโญ ไชยนาพงษ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

29/04/2024

พล.ร.ต.หญิงสุขใจ ไชยนาพงษ์ ร.น. - นายภิญโญ ไชยนาพงษ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน "พล.ร.ต.หญิงสุขใจ ไชยนาพงษ์ ร.น.-นายภิญโญ ไชยนาพงษ์ และครอบครัว" โดยมี ศ.คลินิก นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

คุณปิติ ปิติพัฒน์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

23/04/2024

คุณปิติ ปิติพัฒน์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “Urology (หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ศิริราช)” โดยมี รศ.นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

23/04/2024

คุณสุวัสสา ตรรศุลวัฒน์ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด (โก๋แก่) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบเงินจำนวน 500,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

23/04/2024

คุณอรอนงค์ ขาวบุปผา เลขานุการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบกองทุน “ศูนย์บริรักษ์” (คอนเสิร์ต เดอะ เมจิก โมเม้นท์) โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

23/04/2024

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “สงเคราะห์พระกรรมฐาน” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 12.30 น. ณ หอผู้ป่วยตึก 72 ปี ชั้น 5 ตะวันออก โรงพยาบาลศิริราช

1 2 29