ติดต่อเรา

ข่าวสาร

กิจกรรมหารายได้ล่าสุด

ขอเชิญบริจาคเช่าบูชา “เหรียญพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร”

ข่าวบริจาค

26/01/2024

136 ปีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์กับโรงพยาบาลศิริราช ร่วมบริจาคเช่าบูชา “เหรียญพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” สมทบกองทุน "การจัดสร้างห้องพระพุทธเมตตาฯ (D004241) " เพื่อสร้างห้องพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากรและปรับปรุงหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566)

ประชาสัมพันธ์

02/11/2023

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566) ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ศิริราชมูลนิธิ เผยความสำเร็จ 7 ปี “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology) ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 6,445 ราย วงเงินสูงกว่า 1,133 ล้านบาท

ประชาสัมพันธ์

30/08/2023

ศิริราชมูลนิธิ  โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศความสำเร็จ “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ.2559 - 2566 โดย “ศิริราชมูลนิธิ” ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครั้งนี้ และเชื่อว่า "ทุกชีวิตมีคุณค่า" ให้ทุกคนได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง และผู้อื่น ทั้งวันนี้และวันข้างหน้า และไม่ได้ช่วยเพียง 1 ชีวิตให้หายป่วยเท่านั้น แต่ 1 ชีวิตที่ช่วย อาจหมายถึงคนข้างหลังอีกหลายชีวิต เขาอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆ อีกหลายคนในครอบครัวและสังคม "การช่วยที่มากกว่าช่วย การให้ที่มากกว่าให้" (Give For More)

193 ข่าว

|

หน้า 1 จาก 25

ขอเชิญร่วมบริจาค พร้อมรับ "หนังสือกรณีสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙" (จัดทำเพิ่มเติม)

ข่าวบริจาค

23/02/2024

ขอเชิญร่วมบริจาค พร้อมรับ "หนังสือกรณีสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙" เกือบครึ่งศตวรรษ...ของการรอคอย หนังสือกรณีสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ (จัดทำเพิ่มเติม) บริจาค ๒,๐๐๐ บาท รับหนังสือเป็นที่ระลึก ๑ เล่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช โครงการ High Cost High Technology

คุณคุณาพร คีรีก้องสกล มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

21/02/2024

คุณคุณาพร คีรีก้องสกล มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท สมทบกองทุน “นางคุณาพร คีรีก้องสกลเพื่อผู้ป่วยสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง” โดยมี ศ.คลินิก นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ฝ่ายกีฬาและนันทการ ผศ.นพ.ณัชชา ยอดระบำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 1,240,486.65 บาท

ประชาสัมพันธ์

08/02/2024

คณะผู้บริหารของบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 1,240,486.65 บาท สมทบกองทุน “ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกุมารเวชศาสตร์” โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ และผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ พร้อมด้วย ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รศ.พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี และคณะ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

คุณสุวิทย์ - คุณสุนีย์ วงศาริยวานิช ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดีสโตน จำกัด มอบเงินจำนวน 2,500,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

02/02/2024

คุณสุวิทย์ - คุณสุนีย์ วงศาริยวานิช ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดีสโตน จำกัด พร้อมด้วยคุณวัลยา วงศาริยวานิช รองกรรมการผู้จัดการ คุณสุวิชา วงศาริยวานิช กรรมการผู้จัดการ มอบเงินจำนวน 2,500,000 บาท สมทบกองทุน “การจัดสร้างหอพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริษัท ดีสโตน จำกัด ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

คุณเมลดา โอฬาร์ชน มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

02/02/2024

คุณเมลดา โอฬาร์ชน มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “ศูนย์บริรักษ์” เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย รพ.ศิริราช และกองทุน “เพื่อผู้ป่วยเด็ก รพ.ศิริราช” โดยมี ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม พร้อมด้วยคุณชุติมา ตั้งมติธรรม จากเงินบำเพ็ญกุศลในงานสวดพระอภิธรรม คุณชวน ตั้งมติธรรม มอบเงินจำนวน 2,588,852 บาท

ประชาสัมพันธ์

02/02/2024

คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม พร้อมด้วยคุณชุติมา ตั้งมติธรรม จากเงินบำเพ็ญกุศลในงานสวดพระอภิธรรม คุณชวน ตั้งมติธรรม มอบเงินจำนวน 2,588,852 บาท สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ” โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,600,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

02/02/2024

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 1,600,000 บาท สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

รศ.พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ พร้อมคณะ มอบเงินจำนวน 30,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

01/02/2024

รศ.พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ พร้อมคณะฯ มอบเงินจำนวน 30,000,000 บาท สมทบกองทุน “เพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์ และกองทุน “รศ.พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ เพื่อกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

1 2 25