ติดต่อเรา

ข่าวสาร

กิจกรรมหารายได้ล่าสุด

ขอเชิญบริจาคเช่าบูชา “เหรียญพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร”

ข่าวบริจาค

26/01/2024

136 ปีศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์กับโรงพยาบาลศิริราช ร่วมบริจาคเช่าบูชา “เหรียญพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” สมทบกองทุน "การจัดสร้างห้องพระพุทธเมตตาฯ (D004241) " เพื่อสร้างห้องพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากรและปรับปรุงหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช

4 ข่าว

|

หน้า 1 จาก 1

ขอเชิญร่วมบริจาค พร้อมรับ "หนังสือกรณีสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙" (จัดทำเพิ่มเติม)

ข่าวบริจาค

23/02/2024

ขอเชิญร่วมบริจาค พร้อมรับ "หนังสือกรณีสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙" เกือบครึ่งศตวรรษ...ของการรอคอย หนังสือกรณีสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ (จัดทำเพิ่มเติม) บริจาค ๒,๐๐๐ บาท รับหนังสือเป็นที่ระลึก ๑ เล่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช โครงการ High Cost High Technology

ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกับศิริราชมูลนิธิ รับพระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น ศิริราช ๑๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ข่าวบริจาค

01/01/2023

ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกับศิริราชมูลนิธิ รับพระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น ศิริราช ๑๒๐ ปี เป็นของขวัญไว้สักการะบูชา เนื่องในวโรกาส ครบรอบ ๑๒๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ที่ได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ว่า "โรงพยาบาลศิริราช" (พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๕๕๑)

ขอเชิญร่วมบริจาคและรับเหรียญที่ระลึก พิธีเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวบริจาค

01/01/2023

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและรับเหรียญที่ระลึก พิธีเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสที่เป็นมงคล ในพิธีเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา อย่างเป็นทางการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ประกอบด้วย เหรียญ ๓ แบบ ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ ด้านหลังของเหรียญเป็นภาพอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อการจัดสร้างอาคารหลังนี้

ขอเชิญร่วมบริจาคบูชา "พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร" สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวบริจาค

01/01/2023

ขอเชิญร่วมบริจาคบูชา พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน