ติดต่อเรา

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566)

ประชาสัมพันธ์

02/11/2023

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566) ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ศิริราชมูลนิธิ เผยความสำเร็จ 7 ปี “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology) ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 6,445 ราย วงเงินสูงกว่า 1,133 ล้านบาท

ประชาสัมพันธ์

30/08/2023

ศิริราชมูลนิธิ  โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศความสำเร็จ “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ.2559 - 2566 โดย “ศิริราชมูลนิธิ” ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครั้งนี้ และเชื่อว่า "ทุกชีวิตมีคุณค่า" ให้ทุกคนได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง และผู้อื่น ทั้งวันนี้และวันข้างหน้า และไม่ได้ช่วยเพียง 1 ชีวิตให้หายป่วยเท่านั้น แต่ 1 ชีวิตที่ช่วย อาจหมายถึงคนข้างหลังอีกหลายชีวิต เขาอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆ อีกหลายคนในครอบครัวและสังคม "การช่วยที่มากกว่าช่วย การให้ที่มากกว่าให้" (Give For More)

188 ข่าว

|

หน้า 1 จาก 24

คุณคุณาพร คีรีก้องสกล มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

21/02/2024

คุณคุณาพร คีรีก้องสกล มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท สมทบกองทุน “นางคุณาพร คีรีก้องสกลเพื่อผู้ป่วยสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง” โดยมี ศ.คลินิก นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ฝ่ายกีฬาและนันทการ ผศ.นพ.ณัชชา ยอดระบำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 1,240,486.65 บาท

ประชาสัมพันธ์

08/02/2024

คณะผู้บริหารของบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 1,240,486.65 บาท สมทบกองทุน “ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกุมารเวชศาสตร์” โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ และผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ พร้อมด้วย ศ.พญ.จารุพิมพ์ สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รศ.พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี และคณะ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

คุณสุวิทย์ - คุณสุนีย์ วงศาริยวานิช ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดีสโตน จำกัด มอบเงินจำนวน 2,500,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

02/02/2024

คุณสุวิทย์ - คุณสุนีย์ วงศาริยวานิช ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดีสโตน จำกัด พร้อมด้วยคุณวัลยา วงศาริยวานิช รองกรรมการผู้จัดการ คุณสุวิชา วงศาริยวานิช กรรมการผู้จัดการ มอบเงินจำนวน 2,500,000 บาท สมทบกองทุน “การจัดสร้างหอพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริษัท ดีสโตน จำกัด ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

คุณเมลดา โอฬาร์ชน มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

02/02/2024

คุณเมลดา โอฬาร์ชน มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “ศูนย์บริรักษ์” เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย รพ.ศิริราช และกองทุน “เพื่อผู้ป่วยเด็ก รพ.ศิริราช” โดยมี ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม พร้อมด้วยคุณชุติมา ตั้งมติธรรม จากเงินบำเพ็ญกุศลในงานสวดพระอภิธรรม คุณชวน ตั้งมติธรรม มอบเงินจำนวน 2,588,852 บาท

ประชาสัมพันธ์

02/02/2024

คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม พร้อมด้วยคุณชุติมา ตั้งมติธรรม จากเงินบำเพ็ญกุศลในงานสวดพระอภิธรรม คุณชวน ตั้งมติธรรม มอบเงินจำนวน 2,588,852 บาท สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ” โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,600,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

02/02/2024

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 1,600,000 บาท สมทบกองทุน “เพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

รศ.พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ พร้อมคณะ มอบเงินจำนวน 30,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

01/02/2024

รศ.พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ พร้อมคณะฯ มอบเงินจำนวน 30,000,000 บาท สมทบกองทุน “เพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์ และกองทุน “รศ.พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์ เพื่อกิจการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด และบริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

01/02/2024

คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด และบริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท สมทบกองทุน "ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย" โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ฝ่ายบริการ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

1 2 24