ติดต่อเรา

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์

11/03/2024

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เฝ้า ฯ รับเสด็จ

ศิริราชมูลนิธิ เผยความสำเร็จ 7 ปี “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology) ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วกว่า 6,445 ราย วงเงินสูงกว่า 1,133 ล้านบาท

ประชาสัมพันธ์

30/08/2023

ศิริราชมูลนิธิ  โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศความสำเร็จ “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” (High Cost High Technology) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ.2559 - 2566 โดย “ศิริราชมูลนิธิ” ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครั้งนี้ และเชื่อว่า "ทุกชีวิตมีคุณค่า" ให้ทุกคนได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง และผู้อื่น ทั้งวันนี้และวันข้างหน้า และไม่ได้ช่วยเพียง 1 ชีวิตให้หายป่วยเท่านั้น แต่ 1 ชีวิตที่ช่วย อาจหมายถึงคนข้างหลังอีกหลายชีวิต เขาอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆ อีกหลายคนในครอบครัวและสังคม "การช่วยที่มากกว่าช่วย การให้ที่มากกว่าให้" (Give For More)

197 ข่าว

|

หน้า 1 จาก 25

พญ.นิตยา สุทัศนีย์ ณ อยุธยา  นางผันผ่อน สุนทรพานิช  และครอบครัวสุนทรพานิช  มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

04/04/2024

พญ.นิตยา สุทัศนีย์ ณ อยุธยา  นางผันผ่อน สุนทรพานิช  และครอบครัวสุนทรพานิช  มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท  สมทบกองทุน "คุณศิริพร สุนทรพานิช เพื่อผู้ป่วยยากไร้"  กองทุน "คุณทองหล่อ อาษาพร เพื่อผู้ป่วยยากไร้"  และกองทุน “หม่อมถวิล สุทัศนีย์ ณ อยุธยา”  รับมอบโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

คุณแม่ประไพศรี บุญประสงค์ มอบเงินจำนวน 450,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

04/04/2024

คุณแม่ประไพศรี บุญประสงค์ และครอบครัว มอบเงินจำนวน 450,000 บาท สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจร โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

พ.อ.หญิง วิมลมาศ โกมุท และครอบครัว มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

14/03/2024

พ.อ.หญิง วิมลมาศ โกมุท และครอบครัว มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน "เพื่อการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง" โดยมี คุณโสพิศ ชัยเรือง รองหัวหน้าสำนักงานศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค มอบเงินจำนวน 14,970 บาท

ประชาสัมพันธ์

14/03/2024

บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค โดยคุณเก่ง ไกรวิทย์ และทีมงานบองมาร์เช่ไลฟ์ มอบเงินจำนวน 14,970 บาท ในกิจกรรมบองมาร์เช่ไลฟ์ให้สังคม ครั้งที่ 8 สมทบกองทุน "เพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ" โดยมี คุณโสพิศ ชัยเรือง รองหัวหน้าสำนักงานศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค ประชาชื่น

ห้างทอง บางกอกโกลด์ส มอบเงินจำนวน 500,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

14/03/2024

ห้างทอง บางกอกโกลด์ส มอบเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบกองทุน “รักษาผู้ป่วยยากไร้ หรือ ด้อยโอกาส” โดยมี ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ และอ.นพ.สุชาย ศรีทิพยวรรณ อุปนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

ห้างทอง ตำหนักทอง 5 มอบเงินจำนวน 500,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

14/03/2024

ห้างทอง ตำหนักทอง 5 มอบเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบกองทุน “รักษาผู้ป่วยยากไร้ หรือ ด้อยโอกาส” โดยมี ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ และอ.นพ.สุชาย ศรีทิพยวรรณ อุปนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

คุณบุญชื่น - คุณเฉลิมขวัญ วิยาภรณ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

13/03/2024

คุณบุญชื่น - คุณเฉลิมขวัญ วิยาภรณ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “The Magic Moment” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลศิริราชและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับมอบโดย รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คุณบุญชื่น - คุณเฉลิมขวัญ วิยาภรณ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

13/03/2024

คุณบุญชื่น - คุณเฉลิมขวัญ วิยาภรณ์ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับมอบโดย รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

1 2 25