ติดต่อเรา

คุณเมลดา โอฬาร์ชน มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

2024-02-02

คุณเมลดา โอฬาร์ชน มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบกองทุน “ศูนย์บริรักษ์” เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย รพ.ศิริราช และกองทุน “เพื่อผู้ป่วยเด็ก รพ.ศิริราช” โดยมี ผศ.นพ.ชัชวาล รัตนบรรณกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ รับมอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

แชร์เนื้อหานี้