ติดต่อเรา

คุณคุณาพร คีรีก้องสกล มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

2024-02-21

คุณคุณาพร คีรีก้องสกล มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท สมทบกองทุน “นางคุณาพร คีรีก้องสกลเพื่อผู้ป่วยสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง” โดยมี ศ.คลินิก นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ฝ่ายกีฬาและนันทการ  ผศ.นพ.ณัชชา ยอดระบำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

แชร์เนื้อหานี้